Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις / 2016

Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις, 2016

Publication Documents

Πίνακας

01. Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, με διάκριση σε μεικτές, αμιγώς γεωργικές και κτηνοτροφικές, κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
07. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης του εδάφους, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
09. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες, κατά βασικά είδη, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
10. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με σιτηρά για την παραγωγή καρπού, κατά είδος, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
17. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά κατηγορία δένδρων, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
22. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με αμπέλια, κατά είδος αμπέλων, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
27. Εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας, περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα
Publication Documents