Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Προϊστάμενος/η Σπυρούλης Στέργιος
Τηλέφωνα 213 1352050, 210 4852050
Γραμματεία 213 1352049, 213 1352457
Φαξ 213 1352474
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.spyroulis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Θαλάσσια Αλιεία / Ιανουαρίου 2014

Θαλάσσια Αλιεία, Ιανουάριος 2014

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Αριθμός, ιπποδύναμη και χωρητικότητα μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου ( Συγκεντρωτικό 2014 )
02. Μέση ετήσια απασχόληση, ποσότητα και αξία αλιευμάτων κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου ( Συγκεντρωτικό 2014 )
03. Μηνιαία ποσότητα αλιευμάτων κατά είδος αλιεύματος ( Συγκεντρωτικό 2014 )
04. Ποσότητα αλιευμάτων κατά είδος αλιεύματος, κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου ( Συγκεντρωτικό 2014 )
05. Ποσότητα αλιευμάτων κατά περιοχή αλιείας ( Συγκεντρωτικό 2014 )
06. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων κατά κατηγορία αλιείας και κατηγορία αλιευμάτων ( Συγκεντρωτικό 2014 )
07. Μηνιαία ποσότητα και αξία αλιευμάτων κατά κατηγορία αλιείας και κατηγορία αλιευμάτων ( Συγκεντρωτικό 2014 )
08. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων κατά κατηγορία αλιευμάτων και τύπο αλιευτικού εργαλείου ( Συγκεντρωτικό 2014 )
Publication Documents