Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Απογραφή Οικοδομών και Κτιρίων / 2000

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Πίνακας 1. Κτίρια κατά αριθμό ορόφων. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι-κοινότητες, δ
Πίνακας 2. Κτίρια κατά αποκλειστική χρήση και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγρ
Πίνακας 3. Κτίρια κατά μικτή χρήση και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά δι
Πίνακας 4. Κτίρια κατά χρήση και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερί
Πίνακας 5. Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι
Πίνακας 6Α. Κτίρια κατά αριθμό ορόφων, χρονική περίοδος κατασκευής, κύρια υλικά κατασκευής, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης
Πίνακας 6Β. Κτίρια κατά χρήσεις ή προορισμός χρήσεων (αποκλειστική και μικτή ). Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφ
Πίνακας 7. Κτίρια κατά κύρια υλικά κατασκευής τους, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφ
Πίνακας 8. Κτίρια κατά βασική χρήση και χρονική περίοδο κατασκευής. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματ
Πίνακας 9. Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής, κύρια υλικά κατασκευής τους, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάληψης της κεκλιμένης στέγης. Σύν
Πίνακας 10. Οικοδομές κατά αριθμό κτιρίων. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι-κοινότητε
Πίνακας 11. Οικοδομές, κτίρια και κατοικίες. Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι, κοινό