Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Απογραφή Οικοδομών και Κτιρίων / 1990

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Πίνακας 1. Κτίρια κατά αριθμό ορόφων. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι - κοινότητες και περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές)
Πίνακας 2. Κτίρια κατά αποκλειστική χρήση και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και πε
Πίνακας 3. Κτίρια μικτής χρήσης και αριθμός των κανονικών κατοικιών τους. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και περιοχές (ασ
Πίνακας 4. Κτίρια κατά χρήση και αριθμό των κανονικών κατοικιών τους. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και περιοχές (αστικ
Πίνακας 5. Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγρο
Πίνακας 6Α. Κτίρια κατά αριθμό ορόφων, χρονική περίοδο κατασκευής, κύρια υλικά κατασκευής, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης
Πίνακας 6Β. Κτίρια κατά χρήσεις ή προορισμός χρήσεων (αποκλειστική και μικτή ). Σύνολο Ελλάδος, μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, περιφέρειες, γεωγραφι
Πίνακας 7.Κτίρια κατά κύρια υλικά κατασκευής τους, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιμένης στέγης. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί,
Πίνακας 8. Κτίρια κατά βασική χρήση και χρονική περίοδο κατασκευής. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και περιοχές (αστικές,
Πίνακας 9.Κτίρια κατά χρονική περίοδο κατασκευής, κύρια υλικά κατασκευής τους, μορφή επικάλυψης και κύρια υλικά επικάληψης της κεκλιμένης στέγης. Γεω
Πίνακας 10. Οικοδομές κατά αριθμό κτιρίων. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, επαρχίες, δήμοι-κοινότητες και περιοχές (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές)