Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης
Προϊστάμενος/η Αθανασοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352135, 210 4852135
Γραμματεία 213 1352771
Φαξ 213 1352764
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.athanasopoulou@statistics.gr, justistat@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Κατάδικοι / 2015

Κατάδικοι, 2015

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

G01AK. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά γενικές κατηγορίες αδικημάτων
G01K. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης
G02A. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά Υ.Π.Α του τόπου κατοικίας τους και κατηγορίες αδικημάτων που διέπραξαν
G03. Κατάδικοι κατά κατηγορίες αδικημάτων και είδος φυλακών
G03.1. Κατάδικοι για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά κατά είδος ναρκωτικής ουσίας, ομάδες ηλικιών, είδος ποινής κράτησης, κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, προβλήματα γονικής οικογένειας και οικογενειακό περιβάλλον
G04. Αλλοδαποί κατάδικοι κατά υπηκοότητα, κυριότερες κατηγορίες αδικημάτων που διέπραξαν και φύλο
G05. Κίνηση των καταδίκων, κατά είδος εκτιομένης ποινής και κατά φυλακές
G06.1. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής, υπηκοότητα και φύλο
G06.2. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν
G06.3. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και προηγούμενες καταδίκες
G06.4. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και ηλικία
G08. Αποφυλακισθέντες κατάδικοι κατά λόγο αποφυλάκισης τους και διάρκεια ποινής που επιβλήθηκε
G09.1. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης
G09.2. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και είδος εκτιόμενης ποινής
G09.3. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν
G11.Άδειες που δόθηκαν στους κρατούμενους κατά τη διάρκεια του έτους, κατά ηλικία κρατουμένων, οικογενειακή κατάσταση και είδος εκτιόμενης ποινής