Μεθοδολογία

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης
Προϊστάμενος/η Αθανασοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352135, 210 4852135
Γραμματεία 213 1352771
Φαξ 213 1352764
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.athanasopoulou@statistics.gr, justistat@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Πτωχεύσεις / 2011

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

10: Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις κατά ιδιότητα πτωχευσάντων και περιφέρειες Εφετείων
10A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις κατά ιδιότητα πτωχευσάντων και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
11.Κηρυχθείσες πτωχεύσεις κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 1) και περιφέρειες Εφετείων
12. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε, αριθμός απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 1)
12A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 2)
11A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις κατά περιφέρειες Εφετείων και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
12B. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 3)