Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δημόσιου Τομέα
Προϊστάμενος/η Αποστολοπούλου 'Αννα
Τηλέφωνα 213 1352085, 210 4852085
Γραμματεία 213 1352655, 213 1352572
Φαξ 213 1352575
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email a.apostolopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης / 2015

Publication Documents