Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Πανεπιστημιακός Τομέας - Φοιτητές - Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (Έναρξη) / 2007

Publication Documents

Πίνακας

01. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα Φύλο
01Y. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα Φύλο και ΥΠΑ
02. Φοιτητές κατά Χώρα Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Φύλο
021. Φοιτητές κατά Ομάδα Χωρών Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
03. Φοιτητές κατά ΥΠΑ Τόπου Γεννήσεως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
03X. Φοιτητές κατά Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Γεννήσεως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
04. Φοιτητές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό Έδρας Λυκείου Αποφοιτήσεως
04X. Φοιτητές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Λυκείου Αποφοίτησης
05. Φοιτητές Εγγράφοντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο
05Y. Φοιτητές Εγγράφοντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο και ΥΠΑ
06. Φοιτητές κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο Αποφοίτησαν, Επάγγελμα του πατέρα τους
06A. Φοιτητές κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο Αποφοίτησαν, Επάγγελμα της μητέρας τους
07. Φοιτητές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
07Y. Φοιτητές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ
08. Φοιτητές εργαζόμενοι κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
09. Φοιτητές κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης των γονέων τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
10. Φοιτητές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
101. Φοιτητές κατά Επάγγελμα της μητέρας τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
11. Φοιτητές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, ΥΠΑ και Νομό Γέννησης
Publication Documents