Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Τεχνολογική , Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,Eπαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές) Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Σπουδαστή (Έναρξη) / 2008

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01D. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Δημόσια
01I. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ιδιωτικά
01S. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
01YD. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και ΥΠΑ - Δημόσια
01YI. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και ΥΠΑ - Ιδιωτικά
01YS. Σπουδαστές κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή Τμήμα Φύλο και ΥΠΑ - Ανεξάρτητα Φορέα
021D. Σπουδαστές κατά ομάδα Χωρών Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Δημόσια
021I. Σπουδαστές κατά ομάδα Χωρών Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ιδιωτικά
021S. Σπουδαστές κατά ομάδα Χωρών Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
02D. Σπουδαστές κατά Χώρα Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Σχολή (για Επαγγελματικές Σχολές), Φύλο - Δημόσια
02I. Σπουδαστές κατά Χώρα Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Σχολή (για Επαγγελματικές Σχολές), Φύλο - Ιδιωτικά
02S. Σπουδαστές κατά Χώρα Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Σχολή (για Επαγγελματικές Σχολές), Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
03D. Σπουδαστές κατά ΥΠΑ Τόπου Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Δημόσια
03I. Σπουδαστές κατά ΥΠΑ Τόπου Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ιδιωτικά
03S. Σπουδαστές κατά ΥΠΑ Τόπου Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
03XD. Σπουδαστές κατά Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Δημόσια
03XI. Σπουδαστές κατά Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ιδιωτικά
03XS. Σπουδαστές κατά Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
04D. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό Έδρας Λυκείου Αποφοιτήσεως - Δημόσια
04I. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό Έδρας Λυκείου Αποφοιτήσεως - Ιδιωτικά
04S. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό Έδρας Λυκείου Αποφοιτήσεως - Ανεξάρτητα Φορέα
04XD. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Λυκείου Αποφοίτησης - Δημόσια
04XI. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Λυκείου Αποφοίτησης - Ιδιωτικά
04XS. Σπουδαστές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Λυκείου Αποφοίτησης - Ανεξάρτητα Φορέα
05D. Σπουδαστές εγγράφοντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ και Φύλο - Δημόσια
05I. Σπουδαστές εγγράφοντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ και Φύλο - Ιδιωτικά
05S. Σπουδαστές εγγράφοντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ και Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
06. Σπουδαστές κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν, Επάγγελμα του πατέρα τους και Φορέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για Επαγγελματικές Σχολές)
06A. Σπουδαστές κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν, Επάγγελμα της μητέρας τους και Φορέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για Επαγγελματικές Σχολές)
07DD. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Δημόσια & Δημόσια Σχολεία Αποφοίτησης
07DI. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Αποφοίτησης
07DS. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Δημόσια & Ανεξάρτητα Φορέα Σχολείου Αποφοίτησης
07ID. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Ιδιωτικά & Δημόσια Σχολεία Αποφοίτησης
07IS. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Ιδιωτικά & Ανεξάρτητα Φορέα Σχολείου Αποφοίτησης
07SD. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Ανεξάρτητα Φορέα & Δημόσια Σχολεία Αποφοίτησης
07SI. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Ανεξάρτητα Φορέα & Ιδιωτικά Σχολεία Αποφοίτησης
07SS. Σπουδαστές κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Ανεξάρτητα Φορέα & Ανεξάρτητα Φορέα Σχολείου Αποφοίτησης
08D. Σπουδαστές εργαζόμενοι κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο - Δημόσια
08I. Σπουδαστές εργαζόμενοι κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο - Ιδιωτικά
08S. Σπουδαστές εργαζόμενοι κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο - Ανεξάρτητα Φορέα
09D. Σπουδαστές κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης των γονέων τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Δημόσια
09I. Σπουδαστές κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης των γονέων τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Ιδιωτικά
09S. Σπουδαστές κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης των γονέων τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Ανεξάρτητα Φορέα
101D. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα της μητέρας τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Δημόσια
101S. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα της μητέρας τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Ανεξάρτητα Φορέα
10D. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Δημόσια
10I. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Ιδιωτικά
10S. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Ανεξάρτητα Φορέα
11D. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, ΥΠΑ και Νομός Γεννήσεως - Δημόσια
11I. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, ΥΠΑ και Νομός Γεννήσεως - Ιδιωτικά
11S. Σπουδαστές κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, ΥΠΑ και Νομός Γεννήσεως - Ανεξάρτητα Φορέα
Publication Documents