Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας / 2019

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 2019

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01L. Σχολικές μονάδες ανά είδος και κατά περιφέρεια, λήξη
02L. Σχολικές μονάδες με βάση τον αριθμό μαθητών κατά περιφέρεια, λήξη
03L. Αριθμός τμημάτων ανά κύκλο και κατά περιφέρεια, λήξη
04L. Γενικά χαρακτηριστικά σχολικών μονάδων, κατά περιφέρεια, λήξη
05L. Διδακτικό προσωπικό, κατά φύλο, κλάδο και περιφέρεια, λήξη
06L. Διδακτικό προσωπικό, κατά φύλο, έτος γέννησης και περιφέρεια, λήξη
07L. Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές του διδακτικού προσωπικού κατά περιφέρεια, λήξη
08L. Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό κατά φύλο, καθεστώς απασχόλησης, ώρες εργασίας και περιφέρεια, λήξη
09L. Αριθμός μαθητών κατά φύλο, κύκλο, έτος γέννησης και περιφέρεια, λήξη
10L. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση για οποιoνδήποτε λόγο κατά φύλο, κύκλο, έτος γέννησης και περιφέρεια, λήξη
11L. Νεοεισαχθέντες μαθητές στον Α’ κύκλο κατά φύλο και περιφέρεια, λήξη
12L. Μαθητές του Α’ κύκλου που προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά φύλο και περιφέρεια, λήξη
13L. Μαθητές του Β’ κύκλου που απολύθηκαν ή απορρίφθηκαν κατά φύλο και περιφέρεια, λήξη
14L. Αριθμός μαθητών τμήματος-τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, κατά περιφέρεια, λήξη
15L. Αριθμός αλλοδαπών μαθητών κατά φύλο, υπηκοότητα και περιφέρεια, λήξη