Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 2131353059 , 2131353095 , 2131353087 , 2131353090
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Ετήσια / 2019

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Ετήσια, 2019

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Α. Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών Νομών (Καποδιστριακών) με Περιφερειακές Ενότητες (Καλλικρατικές)
01. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, κατά κατηγορία, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος κατά Περιφερειακή ενότητα
1A. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, κατά κατηγορία, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, κατά Περιφέρεια
02. Αριθμός ατυχημάτων κατά εθνική οδό, χιλιομετρική θέση οδού, φορά αύξησης -μείωσης χιλιομέτρησης, όταν στην ίδια χιλιομετρική θέση συνέβησαν δύο ατυχήματα και άνω
02A. Αριθμός ατυχημάτων κατά επαρχιακή οδό, χιλιομετρική θέση οδού, φορά αύξησης-μειώσης χιλιομέτρησης όταν στην ίδια χιλιομετρική θέση συνέβησαν δύο ατυχήματα και άνω
02Β. Μητρώο Εθνικών Οδών
02C. Μητρώο Επαρχιακών Οδών
03. Οδικά τροχαία ατυχήματα και ποσοστά αυτών, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, το είδος της οδού και το είδος της περιοχής
03A. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, το είδος της οδού και το είδος της περιοχής
04. Πρόσωπα παθόντα από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά κατηγορία, ώρα ατυχήματος, βαθμό ατυχήματος, φύλο, ηλικία και είδος οδού
05. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ανάλογα με το είδος και συνθήκες οδοστρώματος, το φωτισμό, τις καιρικές συνθήκες, τον τροχονομικό έλεγχο και το βαθμό του ατυχήματος
06. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με τις συνθήκες του οδοστρώματος και το φωτισμό
07. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με την κατάσταση του οδοστρώματος και το φωτισμό
09. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα ανάλογα με τη φύση και το βαθμό του ατυχήματος κατά ημέρα της εβδομάδας και είδος της περιοχής
11. Οδικά τροχαία ατυχήματα κατά ημέρα της εβδομάδας, βαθμό ατυχήματος, είδος της περιοχής (κατοικημένη - μη κατοικημένη) και μήνα
14. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, ανάλογα με το βαθμό ατυχήματος κατά ημέρες της εβδομάδας, ώρες εικοσιτετραώρου και αργίες (προηγούμενη αργία, επόμενη αργία)
15. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα, ανάλογα με το βαθμό ατυχήματος κατά ημερομηνία εορτών
17. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά μήνα, ώρα του εικοσιτετραώρου και φύση του ατυχήματος
18. Αριθμός παθόντων από οδικά τροχαία ατυχήματα κατά βαθμό ατυχήματος, μήνα και ώρα του εικοσιτετραώρου
25. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ανάλογα με τον τύπο της οδού, τη φύση του ατυχήματος και την περιοχή (κατοικημένη η μη) σε Σύνολο Χώρας
26. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και τη φύση του ατυχήματος
27. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, ανάλογα με τον τύπο, τη φύση, το βαθμό του ατυχήματος και το είδος της περιοχής (κατοικημένη η μη) που συνέβη το ατύχημα
28. Ελιγμοί που προκάλεσαν τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά είδος οχήματος, βαθμό ατυχήματος και κατηγορία παθόντων σε αυτά
29. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα στα οποία συμμετείχαν πεζοί ως παθόντες κατά θέση και κίνηση πεζών, και κατηγορία όλων των παθόντων σε αυτά
30. Οδικά τροχαία ατυχήματα με παθόντες πεζούς κατά ηλικία, θέση και κίνηση πεζών κατά το ατύχημα
31A. Οδηγοί που ενεπλάκησαν σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα(παθόντες και μη), κατά εθνικότητα, χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα του αλκοτέστ
31B. Οδηγοί που ενεπλάκησαν σε οδικά τροχαία ατυχήματα (παθόντες και μη), κατά κατηγορία διπλώματος οδήγησης, εθνικότητα, χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα του αλκοτέστ
33. Οχήματα που ενεπλάκησαν σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά παλαιότητα και είδος οχήματος
34. Οδηγοί οχημάτων, εμπλακέντες σε οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά είδος οχήματος και βαθμό ατυχήματος, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη συστήματος ABS
35. Εμπλακέντες σε οδικά τροχαία ατυχήματα, οδηγοί επιβατικών οχημάτων, κατά τύπο σύγκρουσης και έκβαση συνεπειών τροχαίου ατυχήματος ως προς τους οδηγούς, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη αερόσακου (airbag) στο όχημα
38. Οδικά ατυχήματα κατά κατηγορίες εμπλακέντων οδηγών και παθόντα σε αυτά πρόσωπα σε σύνολο χώρας
39. Οδικά τροχαία ατυχήματα κατά κατηγορία παθόντων (οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί)
41. Παθόντα πρόσωπα σε οδικά τροχαία ατυχήματα κατά κατηγορία και ηλικία παθόντων, είδος οχήματος και είδος της περιοχής που συνέβη το ατύχημα
42. Παθόντα πρόσωπα σε οδικά ατυχήματα κατά ηλικία, κατηγορία παθόντων και είδος οχήματος
44. Πρόσωπα παθόντα από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά ηλικίες, φύλο και κατηγορία (οδηγός, μεταφερόμενοι, πεζοί)
47. Κατανομή ατόμων που έκαναν ή μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε εμπλακέντες οδηγούς και παθόντες επιβάτες επιβατικών ΙΧ, ΚΥ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΔ, ΔΣ, ΞΑ, Δημ. Οργανισμών και επαγγελματικών ΙΧ κατά ηλικία, φύλο και έκβαση
48. Κατανομή οδηγών και μεταφερόμενων επιβατικών οχημάτων που έκαναν χρήση ζώνης ασφαλείας ή μη χρήση κατά βαθμό ατυχήματος και κατά τύπο σύγκρουσης
50. Κατανομή ατόμων που έκαναν ή μη χρήση κράνους σε εμπλακέντες οδηγούς και παθόντες επιβάτες μοτοσυκλετών κατά ηλικία, φύλο και έκβαση
51. Κατανομή οδηγών και μεταφερόμενων, μοτοποδηλάτων-μοτοσυκλετών, που έκαναν χρήση κράνους ή μη χρήση, κατά βαθμό ατυχήματος και κατά τύπο σύγκρουσης
55. Παθόντες πεζοί μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών ανάλογα με το σημείο, που συνέβηκε το ατύχημα
56. Παθόντες πεζοί έως και οκτώ (8) ετών ανάλογα με το αν συνοδεύονταν ή όχι κατά τη στιγμή του ατυχήματος
57. Πρόσωπα παθόντα σε οδικά τροχαία ατυχήματα κατά ηλικία και φύλο, σύγκριση με προηγούμενο έτος
58. Παθόντα πρόσωπα σε οδικά τροχαία ατυχήματα κατά ηλικία και Περιφέρεια
60. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά Περιφερειακή και Δημοτική Ενότητα, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος
61. Παθόντα άτομα από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, το είδος της οδού και το είδος της περιοχής
31Γ. Οδηγοί που ενεπλάκησαν σε οδικά τροχαία ατυχήματα (παθόντες και μη) ανάλογα με την υποβολή τους σε αλκοτέστ και παθόντα πρόσωπα, κατά σοβαρότητα ατυχήματος