Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 2131353059 , 2131353095 , 2131353087 , 2131353090
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Ετήσια / 2006

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Ετήσια, 2006

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, κατά κατηγορία, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό
02. Επικίνδυνα μελανά σημεία του οδικού Δικτύου - Αριθμός ατυχημάτων κατά νομό, εθνική οδό, χιλιομετρική θέση οδού, φορά αύξησης -μείωσης χιλιομέτρησης, όταν στην ίδια χιλιομετρική θέση συνέβησαν δυο ατυχήματα και άνω
02A. Επικίνδυνα μελανά σημεία του οδικού δικτύου- αριθμός ατυχημάτων κατά Νομό, επαρχιακή οδό, χιλιομετρική θέση οδού, φορά αύξησης-μειώσης χιλιομέτρησης όταν στην ίδια χιλιομετρική θέση συνέβησαν δύο ατυχήματα και άνω
02Β. Μητρώο Εθνικών Οδών
02C. Μητρώο Επαρχιακών Οδών
03. Οδικά τροχαία ατυχήματα και ποσοστά αυτών, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, το είδος της οδού και την περιοχή (κατοικημένη ή μη)
03A. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος, το είδος της οδού και την περιοχή (κατοικημένη ή μη)
04. Πρόσωπα παθόντα από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά κατηγορία, ώρα ατυχήματος, βαθμό ατυχήματος, φύλο, ηλικία και είδος οδού
05. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ανάλογα με το είδος και συνθήκες οδοστρώματος, το φωτισμό, τις καιρικές συνθήκες, τον τροχονομικό έλεγχο και το βαθμό του ατυχήματος
06. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με τις συνθήκες του οδοστρώματος και το φωτισμό
07. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, σύμφωνα με την κατάσταση του οδοστρώματος και το φωτισμό
09. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα ανάλογα με τη φύση και το βαθμό του ατυχήματος κατά ημέρα της εβδομάδας και είδος της περιοχής
11. Οδικά τροχαία ατυχήματα κατά ημέρα της εβδομάδας, βαθμό ατυχήματος, είδος της περιοχής (κατοικημένη - μη κατοικημένη) και μήνα
14. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, ανάλογα με το βαθμό ατυχήματος κατά ημέρες της εβδομάδας, ώρες εικοσιτετραώρου και αργίες (προηγούμενη αργία, επόμενη αργία)
17. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά μήνα, ώρα του εικοσιτετραώρου και φύση του ατυχήματος
17A. Αριθμός νεκρών από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά μήνα, ώρα του εικοσιτετραώρου και φύση του ατυχήματος
17B. Αριθμός βαριά τραυματιών από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά μήνα, ώρα του εικοσιτετραώρου και φύση του ατυχήματος
17C. Αριθμός ελαφρά τραυματιών από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά μήνα, ώρα του εικοσιτετραώρου και φύση του ατυχήματος
25. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ανάλογα με τον τύπο της οδού, τη φύση του ατυχήματος και την περιοχή (κατοικημένη η μη) σε Σύνολο Χώρας
26. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και τη φύση του ατυχήματος
27. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα και παθόντα από αυτά πρόσωπα, ανάλογα με τον τύπο, τη φύση, το βαθμό του ατυχήματος και το είδος της περιοχής (κατοικημένη η μη) που συνέβη το ατύχημα
28. Ελιγμοί που προκάλεσαν τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά είδος οχήματος, βαθμό ατυχήματος και κατηγορία παθόντων σε αυτά
28A. Ελιγμοί που προκάλεσαν τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά είδος οχήματος, βαθμό ατυχήματος και κατηγορία παθόντων σε αυτά
29. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα στα οποία συμμετείχαν πεζοί ως παθόντες κατά θέση και κίνηση πεζών, και κατηγορία όλων των παθόντων σε αυτά
31A. Οδηγοί που ενεπλάκησαν σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα(παθόντες και μη), κατά είδος οχήματος, είδος και κατηγορία οδήγησης, εθνικότητα, χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα του αλκοτέστ
33. Οχήματα που ενεπλάκησαν σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά παλαιότητα και είδος οχήματος
34. Εμπλακέντες σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα οδηγοί οχημάτων δυναμένων να φέρουν ABS, ανάλογα με την ύπαρξη η μη, του συστήματος αυτού
35. Εμπλακέντες σε οδικά τροχαία, οδηγοί επιβατικών Ι.Χ, επιβατικών Δ.Χ, επιβατικών ΚΥ επαγγελματικών ΙΧ κατά τύπο σύγκρουσης έκβαση συνεπειών οδηγού τροχαίου ατυχήματος ως προς τους οδηγούς, ανάλογα με ύπαρξη ή μη, αερόσακου
36. Εμπλακέντες οδηγοί σε Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ανάλογα με την υποβολή οδηγών σε αλκοτέστ και παθόντα πρόσωπα στα ατυχήματα αυτά κατά φύση, βαθμό ατυχήματος και κατηγορία
38. Οδικά ατυχήματα κατά κατηγορίες εμπλακέντων οδηγών και παθόντα σε αυτά πρόσωπα σε σύνολο χώρας
42. Παθόντα πρόσωπα σε οδικά ατυχήματα κατά ηλικία, κατηγορία παθόντων και είδος οχήματος
44. Πρόσωπα παθόντα από Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά ηλικίες, φύλο και κατηγορία (οδηγός, μεταφερόμενοι, πεζοί)
47. Κατανομή ατόμων που έκαναν ή μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε εμπλακέντες οδηγούς και παθόντες επιβάτες επιβατικών ΙΧ, ΚΥ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΔ, ΔΣ, ΞΑ, Δημ. Οργανισμών και επαγγελματικών ΙΧ κατά ηλικία, φύλο και έκβαση
48. Κατανομή οδηγών που έκαναν χρήση ζώνης ασφαλείας σε σώους και παθόντες κατά τύπο σύγκρουσης των οδηγούμενων οχημάτων και κατά είδος οχήματος
49. Κατανομή μεταφερομένων παθόντων που έκαναν χρήση ζώνης ασφαλείας κατά τύπο σύγκρουσης και είδος οχήματος
50. Κατανομή ατόμων που έκαναν η μη χρήση κράνους σε εμπλακέντες οδηγούς και παθόντες επιβάτες δικύκλων κατά ηλικία και έκβαση
51. Κατανομή οδηγών δικύκλων που έκαναν χρήση κράνους σε σώους και παθόντες κατά είδος σύγκρουσης που ενεπλάκησαν και κατά κυβισμό δικύκλων
51A. Κατανομή οδηγών δικύκλων που δεν έκαναν χρήση κράνους σε σώους και παθόντες κατά είδος σύγκρουσης που ενεπλάκησαν και κατά κυβισμό δικύκλων
52. Κατανομή παθόντων επιβατών δικύκλων που έκαναν χρήση κράνους κατά τύπο σύγκρουσης που ενεπλάκησαν τα δίκυκλα στα οποία επέβαιναν και κατηγορία αυτών
55. Παθόντες πεζοί μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών ανάλογα με το σημείο, που συνέβηκε το ατύχημα
56. Παθόντες πεζοί έως και οκτώ (8) ετών ανάλογα με το αν συνοδεύονταν ή όχι κατά τη στιγμή του ατυχήματος
60. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα κατά Νομό και Δήμο, ανάλογα με τη φύση του ατυχήματος