Εκδότης Αντικειμένων

Δημοσίευση Δελτίου Τύπου Έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ 2018-2019

Ανακοίνωση για τους πίνακες των αναθεωρημένων στοιχείων του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών 2010-2018 και Ιανουάριος – Απρίλιος 2019

Δημοσίευση Αναθεωρημένων Στοιχείων Εμπορευματικών Συναλλαγών

Πιστοποίηση EMOS του Μεταπτυχιακού «Μαθηματικά-Στατιστική & Μοντελοποίηση» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αναβολή δημοσίευσης του δελτίου τύπου «Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ» έτους 2017

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου Κενές Θέσεις Εργασίας, Α΄ τρίμηνο 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση τελετής βράβευσης 2ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης ΔΤ Εμπορευματικών Συναλλαγών, μηνός Μαρτίου 2019 - Προσωρινά