Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού
Προϊστάμενος/η Βούλγαρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352172, 210 4852172
Γραμματεία 213 1352878, 213 1352894
Φαξ 210 4852948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.voulgaris@statistics.gr
Επιστροφή

Υπολογιζόμενος πληθυσμός / 2014

Χρονοσειρά

Αναθεωρημένος Υπολογιζόμενος Πληθυσμός κατά φύλο την 1η Ιανουαρίου σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Διοικητικών Περιφερειών και Nομών (2002 - 2016)
Αναθεωρημένος Υπολογιζόμενος Πληθυσμός κατά φύλο, στην 1η και στο μέσον του έτους - Σύνολο Χώρας (2001 - 2015)
Αναθεωρημένος Υπολογιζόμενος Πληθυσμός στο μέσο του έτους κατά φύλο σε επίπεδο Συνόλου χώρας, Διοικητικών Περιφερειών και Νομών (2011 - 2015)
Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Ανάλυση πληθυσμού (2007 - )
Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Πληθυσμός κατά 5ετείς ομάδες ηλικιών (2007 - )
Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Συνολικός πληθυσμός (2007 - )
Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Υποθέσεις (2007 - )
Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και 5ετείς ομάδες ηλικιών την 1η Ιανουαρίου (2001 - 2016)
Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας στο μέσο του έτους κατά φύλο και 5ετείς ομάδες ηλικιών (2001 - 2015)
Υπολογιζόμενος πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και υπηκοότητα (2009 - 2016)
Υπολογιζόμενος πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και χώρα γέννησης (2009 - 2016)