Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού
Προϊστάμενος/η Βούλγαρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352172, 210 4852172
Γραμματεία 213 1352878, 213 1352894
Φαξ 210 4852948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.voulgaris@statistics.gr
Επιστροφή

Υπολογιζόμενος πληθυσμός / 2011

Χρονοσειρά

2. Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας στο μέσο του έτους κατά φύλο και 5ετείς ομάδες ηλικιών (2001 - 2016)
4. Υπολογιζόμενος Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και 5ετείς ομάδες ηλικιών την 1η Ιανουαρίου (2001 - 2017)
9. Υπολογιζόμενος Πληθυσμός κατά φύλο, στην 1η και στο μέσον του έτους - Σύνολο Χώρας (2001 - 2017)
10. Υπολογιζόμενος Πληθυσμός κατά φύλο την 1η Ιανουαρίου σε επίπεδο Συνόλου Χώρας, Διοικητικών Περιφερειών και Nομών (2002 - 2017)
10Α. Υπολογιζόμενος Πληθυσμός στο μέσο του έτους κατά φύλο σε επίπεδο Συνόλου χώρας, Διοικητικών Περιφερειών και Νομών (2011 - 2016)
11. Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Υποθέσεις (2007 - )
12. Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Συνολικός πληθυσμός (2007 - )
13. Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Πληθυσμός κατά 5ετείς ομάδες ηλικιών (2007 - )
14. Προβολές πληθυσμού της Ελλάδος - Ανάλυση πληθυσμού (2007 - )
17. Υπολογιζόμενος πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και υπηκοότητα (2009 - 2017)
18. Υπολογιζόμενος πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και χώρα γέννησης (2009 - 2017)