Ιστορικό

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Προϊστάμενος/η Μπάλλα Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352135, 210 4852135
Γραμματεία 213 1352771
Φαξ 213 1352764
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.balla@statistics.gr, justistat@statistics.gr
Επιστροφή

Κατάδικοι / 2012

Πίνακας

G01AK. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά γενικές κατηγορίες αδικημάτων
G01K. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης
G02. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά βαθμό αστικότητας του τόπου κατοικίας τους και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν
G02A. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά Υ.Π.Α του τόπου κατοικίας τους και κατηγορίες αδικημάτων που διέπραξαν
G03. Κατάδικοι κατά κατηγορίες αδικημάτων και είδος φυλακών
G03.1. Κατάδικοι για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά κατά είδος ναρκωτικής ουσίας, ομάδηλικιών, είδος ποινής κράτησης, κατάστ απασχόλησης, επίπ εκπαίδευσης, προβλ γονικής οικογένειας και οικογενειακό περιβάλλον
G04. Αλλοδαποί κατάδικοι κατά υπηκοότητα, κυριότερες κατηγορίες αδικημάτων που διέπραξαν και φύλο
G05. Κίνηση των καταδίκων, κατά είδος εκτιομένης ποινής και κατά φυλακές
G06.1. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής, υπηκοότητα και φύλο
G06.2. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν
G06.3. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και προηγούμενες καταδίκες
G06.4. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και ηλικία
G08. Αποφυλακισθέντες κατάδικοι κατά λόγο αποφυλάκισης τους και διάρκεια ποινής που επιβλήθηκε
G09.1. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης
G09.2. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και είδος εκτιόμενης ποινής
G09.3. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν