Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Προϊστάμενος/η Μπάλλα Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352135, 210 4852135
Γραμματεία 213 1352771
Φαξ 213 1352764
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.balla@statistics.gr, justistat@statistics.gr
Επιστροφή

Κατάδικοι / 1999

Πίνακας

G01. Σύνολο κρατουμένων - καταδίκων στις φυλακές κατά ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης
G01A. Σύνολο κρατουμένων στις φυλακές κατά γενικές κατηγορίες αδικημάτων
G03. Κατάδικοι κατά κατηγορίες αδικημάτων και είδος φυλακών
G03.1. Κατάδικοι για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά κατά είδος ναρκωτικής ουσίας, ομάδες ηλικιών, είδος ποινής κράτησης, κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, προβλήματα γονικής οικογένειας και οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσε ο κρατούμε
G04. Αλλοδαποί κατάδικοι κατά υπηκοότητα, κυριότερες κατηγορίες αδικημάτων που διέπραξαν και φύλο
G06.1. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής, υπηκοότητα και φύλο
G06.2. Κατάδικοι κατά είδος εκτιόμενης ποινής και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν
G09.1. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης
G09.2. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και είδος εκτιόμενης ποινής
G09.3. Ανήλικοι κατάδικοι κατά ομάδες ηλικιών και κυριότερα αδικήματα που διέπραξαν