Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Απογραφών και Κατάστασης Πληθυσμού
Προϊστάμενος/η Ποζιού Παναγιώτα
Τηλέφωνα 213 1352171, 210 4852171
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.poziou@statistics.gr
Επιστροφή

Μετανάστευση / 1991

Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Πίνακας

01. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1986, κατά φύλο και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά τον Δεκέμβριο 1985. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφι
02. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του Απριλίου 1990, κατά φύλο και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφι
03. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1986, κατά φύλο και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά το Δεκέμβριο 1985. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό
04. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1990, κατά φύλο και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά το Δεκέμβριο 1985. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό
05. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1986, κατά φύλο και μορφολογία του εδάφους του δήμου ή της κοινότητας όπου διέμεναν κατά την απογραφή 1991 και
06. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1990, κατά φύλο και μορφολογία του εδάφους του δήμου ή της κοινότητας όπου διέμεναν κατά την απογραφή 1991 και
07. Αναχωρήσαντες από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές του νομού και εγκατασταθέντες στις περιοχές αυτές, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Πολε
08. Αναχωρήσαντες κατά τον προηγούμενο χρόνο από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές του νομού και εγκατασταθέντες στις περιοχές αυτές, κατά φύ
09. Εγκατασταθέντες σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και αναχωρήσαντες από τις περιοχές αυτές, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδ
10. Εγκατασταθέντες πριν ένα χρόνο σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και αναχωρήσαντες από τις περιοχές αυτές, κατά φύλο και ομάδες ηλικιώ
11. Μέλη νοικοκυριών κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τοπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά τα ο Δεκέμβριο 1985. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμε
12. Μέλη νοικοκυριών κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κα
13. Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, με διάκριση σε μη μετακινηθέντες, εγκατασταθέντες και αναχωρήσαντες από την περιοχή κατά την τελευταία πεν
14. Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, με διάκριση σε μη μετακινηθέντες, εγκατασταθέντες και αναχωρήσαντες από την περιοχή ένα χρόνο προ της απογ
15. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του 1986 κατά φύλο, τόπο διαμονής στο εξωτερικό κατά τον Δεκέμβριο 1985. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό αστικότητας
16. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα προ του Απριλίου 1990, κατά φύλο, τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και χώρα διαμονής στο εξωτερικό πριν ένα χρόνο
17. Μέλη νοικοκυριών 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, κατάσταση απασχολήσεως και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά το Δεκέμβριο
18. Μέλη νοικοκυριών 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, κατάσταση απασχολήσεως και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και πριν ένα χρόνο. Σύ
19. Απασχολούμενα μέλη νοικοκυριών 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα και τόπο διαμονής κατά την
20. Απασχολούμενα μέλη νοικοκυριών 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα και τόπο διαμονής κατά την
21. Απασχολούμενα μέλη νοικοκυριών 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και κατά το Δεκέμβ
22. Μέλη νοικοκυριών κατά τόπο διαμονής κατά την απογραφή 1991 και τον Δεκέμβριο 1985. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περι