Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Απογραφών και Κατάστασης Πληθυσμού
Προϊστάμενος/η Ποζιού Παναγιώτα
Τηλέφωνα 213 1352171, 210 4852171
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.poziou@statistics.gr
Επιστροφή

Μετανάστευση / 2001

Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία Μόνιμου Πληθυσμού

Πίνακας

Μ01. Άτομα γεννηθέντα προ του 1996, κατά φύλο και διαμένοντα κατά το Δεκέμβριο του 1995 σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή χώρα εξωτερικού από το δήμο ή την κοινότητα που διέμεναν κατά την απογραφή 2001.Σύνολο Eλλάδος, γεωγραφικά διαμερί
Μ02. Άτομα γεννηθέντα προ του Aπριλίου 2000, κατά φύλο και διαμένοντα κατά το Μάρτιο του 2000 (πριν ένα χρόνο) σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα ή χώρα εξωτερικού από το Δήμο ή την Κοινότητα που διέμεναν κατά την απογραφή του 2001. Σύνολ
Μ03. Άτομα γεννηθέντα προ του 1996, κατά φύλο και διαμένοντα κατά το Δεκέμβριο του 1995 σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα (εντός της Ελλάδος) από αυτόν που διέμεναν κατά την απογραφή του 2001. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων
Μ04. Άτομα γεννηθέντα προ του Μαρτίου 2000, κατά φύλο διαμένοντα ένα χρόνο πριν την απογραφή σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα (εντός της Ελλάδος) από αυτόν που διέμεναν κατά την απογραφή του 2001. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δ
Μ05. Aναχωρήσαντες μετά το Δεκέμβριο του 1995 από δήμους ή κοινότητες κάτω των 2000 κατοίκων ή άνω των 2000 κατοίκων του νομού και εγκατασταθέντες είτε σε άλλους δήμους ή κοινότητες του ίδιου ή διαφορετικού νομού είτε στο νομό Α
Μ06. Aναχωρήσαντες μετά το Μάρτιο του 2000 από δήμους ή κοινότητες κάτω των 2000 κατοίκων και άνω των 2000 κατοίκων του νομού και εγκατασταθέντες είτε σε άλλους δήμους ή κοινότητες του ίδιου ή διαφορετικού νομού είτε στο νομό Αττ
Μ07. Eγκατασταθέντες μετά το Δεκέμβριο του 1995 σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων καθώς και σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και αναχωρήσαντες από τις περιοχές αυτές, κατά φύλο και ο
Μ08. Eγκατασταθέντες μετά το Μάρτιο του 2000 σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων, καθώς και σε δήμους ή κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και αναχωρήσαντες από τις περιοχές αυτές, κατά φύλο και ο
Μ09. Άτομα γεννηθέντα προ του 1996 κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο διαμονής (δήμο ή κοινότητα) κατά την απογραφή 2001 και κατά το Δεκέμβριο 1995. Σύνολο Eλλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί – Eξωτερικό
Μ10. Άτομα γεννηθέντα προ του Απριλίου του 2000 κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο διαμονής (δήμο ή κοινότητα) κατά την απογραφή 2001 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Eλλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί – Eξωτερικό
Μ11. Άτομα γεννηθέντα προ του 1996 κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, με διάκριση σε μη μετακινηθέντες, εγκατασταθέντες και αναχωρήσαντες από δήμους ή κοινότητες κατά την τελευταία πενταετία προ της απογραφής. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξε
Μ12. Άτομα γεννηθέντα προ του Απριλίου του 2000 κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, με διάκριση σε μη μετακινηθέντες, εγκατασταθέντες και αναχωρήσαντες από δήμους ή κοινότητες ένα χρόνο προ της απογραφής. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέ
Μ13. Άτομα γεννηθέντα προ του 1996 κατά φύλο, τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και χώρα διαμονής στο εξωτερικό κατά το Δεκέμβριο 1995. Σύνολο Eλλάδος κατά βαθμό αστικότητας
Μ14. Άτομα γεννηθέντα προ του Aπριλίου 2000 κατά φύλο, τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και χώρα διαμονής στο εξωτερικό πριν ένα χρόνο. Σύνολο Eλλάδος κατά βαθμό αστικότητας
Μ15. Μόνιμος πληθυσμός 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, κατάσταση απασχολήσεως και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και κατά το Δεκέμβριο 1995. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων και κοινοτήτων – Eξωτερικό
Μ16. Μόνιμος πληθυσμός 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, κατάσταση απασχολήσεως και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων και κοινοτήτων – Eξωτερικό
Μ17. Mόνιμος πληθυσμός κατά τόπο διαμονής (Απογραφή 2001, Δεκέμβριος 1995 και Μάρτιος 2000). Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες
Μ18. Αλλοδαποί κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση που δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα για εργασία. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ19. Αλλοδαποί κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση που δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Σύνολο Ελλάδος, νομοί, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ20. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Σύνολο Ελλάδος και νομοί
Μ21. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και χρόνο παραμονής στην Ελλάδα που δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν για εργασία. Σύνολο Ελλάδος και νομοί