Εκδότης Αντικειμένων

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου Έρευνας Οικονομικών Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 2020

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Δελτίου Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου, Αύγουστος 2022

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης δελτίου τύπου Παρακολούθηση του έργου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας 2021

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα Ανακοίνωση Αναβολής Δ.Τ. 11.22

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2021-2022 Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή

Αναβολή του Δελτίου Τύπου “Εργασίες Συμβολαιογράφων” έτους 2021

Ανακοίνωση Αναβολής Δ.Τ. Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων

Τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας για το έλλειμμα και το χρέος δημοσιεύτηκαν για 25η συνεχή φορά χωρίς επιφυλάξεις από την Eurostat

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Ετήσιων Mη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων

Ανακοίνωση έναρξης 6ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική