Εκδότης Αντικειμένων

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ - ΕΔΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας.

Ανακοίνωση για Δελτία Τύπου Πληθυσμού

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου της Έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Β΄τρίμηνο 2022

Ανακοίνωση Δελτίου Τύπου για τις Συνθήκες Διαβίωσης Παιδιών Χωρισμένων και Μεικτών Οικογενειών της Έρευνας SILC 2021

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου “Εργασίες Συμβολαιογράφων” έτους 2021

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2020-21 Βρεφονηπιακών Σταθμών

Aνακοίνωση Αναβολής Δελτίου Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης 2018

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2020-21 Ανώτατη Εκπαίδευση