Εκδότης Αντικειμένων

Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Πίνακα 10. Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών έτους 2022

Aναβολή δημοσίευσης της ανακοίνωσης Απογραφή Θεραπευτηρίων έτους 2021

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Δεκέμβριος 2022

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2020

Ανακοίνωση Αναβολής Δημοσίευσης Οδικά Τροχαία Ατυχήματα 2021

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Έρευνες

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Νοέμβριος 2022

Ανακοίνωση - Παράταση προθεσμίας δηλώσεων Intrastat Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση νέων ημερομηνιών δημοσίευσης μηνιαίων αποτελεσμάτων για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2023