Εκδότης Αντικειμένων

Δήλωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος Κανονισμός 223 Μάϊος 2015

Announcement of Scheduled Certifications of Statistics of ELSS National Authorities in 2015

Χρονοδιάγραμμα διενεργούμενων από την ΕΛΣΤΑΤ αξιολογήσεων στατιστικών του ΕΛΣΣ για πιστοποίηση

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης δελτίου τύπου τριμηνιαίου ΑΕΠ (εκτιμήσεις) 1ου τριμήνου 2015

Αντικατάσταση του αγγλικού δελτίου τύπου του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής Μαρτίου 2015

ΔΤΚ - Ανακοίνωση Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων ( Απρίλιος 2015 )

Δημοσίευση ελλείμματος και χρέους από Eurostat χωρίς επιφυλάξεις για δέκατη συνεχή φορά από Νοέμβριο 2010

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης τριμηνιαίων λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης 4ου τριμήνου 2014

Ανακοίνωση αντικατάστασης Πινάκων 3Α και 3Β δημοσιονομικών στοιχείων 1ης κοινοποίησης ετών 2011-2014

ΔΤΚ - Ανακοίνωση Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων (Μάρτιος 2015)