Εκδότης Αντικειμένων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ελεγκτή Ιατρού

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης δελτίων τύπου Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU-SILC) 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ

Δήλωση του ISI για τις Επίσημες Στατιστικές στην Ελλάδα 12 Ιουνίου 2015

Αναβολή ανακοίνωσης δελτίου τύπου Δείκτη Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας A΄ τρίμ 2015

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Εργασίας,Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

ΔΤΚ - Ανακοίνωση Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων (Μαίος 2015)

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης δελτίου τύπου Δείκτη Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας A΄ τρίμ 2015

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης δελτίου τύπου Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2014