Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών A΄ τριμήνου 2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Κενές Θέσεις Εργασίας A΄ τριμήνου 2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Δείκτης Μισθών στο Σύνολο της Οικονομίας Α΄ τριμήνου 2016

Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης δελτίου τύπου Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης Α΄ τρίμ. 2016

Ανακοίνωση σχετικά με Δελτίo Τύπου για τις Στατιστικές Δικαιοσύνης

Ανακοίνωση σχετικά με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Ανακοίνωση για πιστοποίηση στατιστικών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ανακοίνωση Καταλόγου των Προγραμματιζόμενων Πιστοποιήσεων Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ 2016

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Κενών Θέσεων Εργασίας A΄ τριμ. 2016 και Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών, A΄ τριμ. 2016

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (EU-SILC) έτους 2015