Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση - Aπάντηση σε ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας), “Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή”, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων περιφερειακών λογαριασμών γεωργίας 1995-2014

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), ακαδημαϊκού έτους 2014/2015

Ανακοίνωση Αναβολής Δημοσίευσης Δελτίων Τύπου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αλλαγή ημερομηνίας Ετήσιων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης αναθεωρημένων στοιχείων του στόλου των ελληνικών εμπορικών πλοίων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Πράξεων Υιοθεσίας

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Στατιστικές Συνδεόμενων Επιχειρήσεων με την Αλλοδαπή του έτους 2014