Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Λογαριασμών των εκπομπών των αερίων ρύπων και Λογαριασμών των περιβαλλοντικών Φόρων

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κρατικών Δημοτικών θεάτρων και Ορχηστρών 2015

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών-Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Ειδικής Αγωγής, λήξης σχολικού έτους 2014/2015

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση για τον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό "Young Statistician Prize 2017"