Εκδότης Αντικειμένων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου των Τριμηνιαίων Μη-Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Έρευνας Ενοικιαζομένων Δωματίων

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Εθνικοί Λογαριασμοί – Μέθοδος Μέτρησης του ΑΕΠ

Νέο ψηφιακό δημοσίευμα για τη ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015/2016

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου "Αφίξεις από το εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα"

Αναθεώρηση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη αναφοράς 2014 και 2015

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών,έτους 2016

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου