Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση ορισμού Υπευθύνου Ασφάλειας Δεδομένων κατ’ άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ, Σχολικά έτη 2016/2017 και 2017/2018

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου "Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών"

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου για τα Αέρια Θερμοκηπίου

Δελτίο Τύπου για την τελετή βράβευσης των μαθητικών ομάδων που διακρίθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων 2016

Ανακοίνωση δημοσίευσης Πινάκων Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Διόρθωση δελτίου τύπου ΕνΔΤΚ Μαρτίου 2018

Υπενθύμιση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την ΕΛΣΤΑΤ έρευνες