Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, λήξης ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, έτους 2017

Διαγωνισμός γραφιστικής για τη σχεδίαση του λογότυπου της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίου Τύπου της Έρευνας Μεταλλείων, Ορυχείων, Αλυκών 2016

Διεθνές Συνέδριο «SmartStatistics4SmartCities»

Δημοσίευση Δελτίου Τύπου Έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2016

Ανακοίνωση Δείκτες Απασχόλησης Ωρών Εργασίας και Αμοιβών Β΄ τρίμηνο 2018.

Η ΕΛΣΤΑΤ στην 83η ΔΕΘ

Ανακοίνωση Δελτίων Τύπου Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2015-2016

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης