Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση επανέναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020

Οι δημοσιονομικές στατιστικές της Ελλάδος δημοσιεύτηκαν χωρίς επιφυλάξεις για 20η συνεχή φορά.

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του ΔΤ Δημοσιονομικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση)

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης των Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Νέα Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας ανάρτησης τελικών αποτελεσμάτων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Κινήσεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων 3ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση για την αναστολή προσέλευσης του κοινού στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2017