Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 2019 – Κίνδυνος Φτώχειας

Ανακοίνωση για τη συλλογή δεδομένων Στατιστικών Ερευνών

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αναβολή δημοσίευσης των Δελτίου Τύπου Δείκτη Μισθολογικού Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας Α' τριμήνου 2020

Αναβολή δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Μαρτίου 2020 και Α' τριμήνου 2020

Ημερομηνίες δημοσίευσης έκτακτου Δελτίου Τύπου για την Εξελιξη του Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας λόγω COVID-19

Ανακοίνωση για Δελτίο Τύπου Στατιστικές Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας λόγω COVID-19

Ανακοίνωση αναβολής/δημοσίευσης Δελτίων Τύπου Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αναστολή δημοσίευσης Δελτίου Τύπου, “Ναυτολογηθέντες Έλληνες Ναυτικοί"

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίου Τύπου με στοιχεία αναφορικά με τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, έτους 2018.