Εκδότης Αντικειμένων

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ 2019-2020

Ανακοίνωση για δημοσίευση ειδικού θεματικού Δελτίου Τύπου για την εξέλιξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για σειρά πειραματικών στατιστικών – Πρώτο θεματικό πεδίο: Προσδοκίες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 2020

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίου Τύπου, «Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης»

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 21 εβδομάδες του 2020

Ανακοίνωση για νέα εξειδικευμένη θεματική στην ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ για τον Covid19

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Τουρισμού 2019

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης

Ανακοίνωση αναβολής δελτίου τύπου Εργατικών Ατυχημάτων 2018