Εκδότης Αντικειμένων

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και UNICEF

Ανακοίνωση για τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Χορήγησης Αδειών Κυκλοφορίας μηνός Οκτωβρίου 2020

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Δελτίου Τύπου Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων (Προσωρινά Στοιχεία), 2ο Τρίμηνο 2020

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής 2020

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Ανακοίνωση δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου των καταλυμάτων έτους 2019

Ανακοίνωση διενέργειας του 4ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίων Τύπου της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων