Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση δελτίου για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Α’ Τρίμηνο 2021

Εκλογή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στο Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Α' τριμήνου 2021

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 2020 (Βοοειδών - Χοίρων - Προβάτων - Αιγών)

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου για την Υγεία παιδιών ηλικίας 2 έως 14 ετών

Ανακοίνωση - Συνεχίζεται η Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021, ολοκληρώνεται στις 22 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας συλλογής Intrastat

Ανακοίνωση για το ΔΤ «Προσδοκίες των Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για το έτος 2021»

Ανακοίνωση δημοσίευσης Νέου τριμηνιαίου Δελτίου Τύπου για τις νέες εγγραφές και τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, Φεβρουάριος 2021