Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για την Επίσκεψη της ΕΛΣΤΑΤ στη Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας

Δελτίο Τύπου – Για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2021-Απριλίου 2022 με Ιδιώτες Συνεργάτες

Ανακοίνωση αναβολής ΔΤ Αφίξεις & Διανυκτερεύσεις Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου & Κάμπινγκ (οριστικά 2020)

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, Απρίλιος 2021

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης δελτίου τύπου Απογραφή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ανακοίνωση δελτίου για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Α’ Τρίμηνο 2021

Εκλογή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στο Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Α' τριμήνου 2021

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 2020 (Βοοειδών - Χοίρων - Προβάτων - Αιγών)