Μεθοδολογία

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο

Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γάμοι / 2011

Γάμοι, 2011

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Γάμοι - Απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά (1932 - 2021)
02. Γάμοι που τελέστηκαν στην Ελλάδα κατά ηλικία του συζύγου και της συζύγου (2000 - 2021)
03. Γάμοι κατά Ηλικία και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας του Συζύγου (1980 - 2021)
03A. Γάμοι που τελέστηκαν στην Ελλάδα, κατά τόπο μόνιμης κατοικίας του συζύγου -Περιφέρειες, Νομοί με διάκριση σε περιοχές Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές (2000 - 2021)
04. Γάμοι κατά Ηλικία και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Συζύγου (1980 - 2021)
05. Γάμοι κατά Τυπικό Τέλεσης (1991 - 2021)
06. Γάμοι κατά Υπηκοότητα των Συζύγων και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας του Συζύγου (2004 - 2014)
06Α Γάμοι κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και προηγούμενης οικογενειακής κατάστασης του γαμπρού (Ελλάδα-εσωτερικό-Περιφέρειες-Νομοί-Εξωτερικό) (1980 - 2017)
06Β Γάμοι κατά τόπο μόνιμης κατοικίας και προηγούμενης οικογενειακής κατάστασης της νύφης (Ελλάδα-εσωτερικό-Περιφέρειες-Νομοί-Εξωτερικό) (1980 - 2017)
Πίνακας 07 Γάμοι κατά τόπο μόνιμης κατοικίας του γαμπρού και προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση των νεονύμφων (Ελλάδα-Περιφέρειες-Εξωτερικό) (1980 - 2017)