Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Απασχόληση / 2007

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Kατανομή των αρρένων κατόχων εκμεταλλεύσεων και των απασχολούμενων μελών του νοικοκυριού αυτών κατά περίπτωση απασχόλησης και κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών εργασίας
Kατανομή των θηλέων κατοχών εκμεταλλεύσεων και των απασχολούμενων μελών του νοικοκυριού αυτών κατά περίπτωση απασχόλησης και κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών απασχόλησης
Kατανομή των κατόχων των εκμεταλλεύσεων και απασχολούμενων μελών του νοικοκυριού αυτών κατά περίπτωση απασχόλησης και κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών εργασίας
Kτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι και τα μέλη των νοικοκυριών τους ασχολούνται και σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (εκτός από τις γεωργικές), που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση κατά είδο
Άρρενες απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγορία και ημέρες εργασίας αυτών κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών εργασίας
Άρρενες απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγορία και ημερομίσθια αυτών κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων
Απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγορία και ημέρες εργασίας αυτών κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών εργασίας
Απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγορία και ημέρες εργασίας αυτών κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων
Αριθμός εκμεταλλεύσεων με κατόχους και μέλη του νοικοκυριού του οι οποίοι απασχολούνται και σε άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού ημερών εργασίας
Γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι και τα μέλη των νοικοκυριών τους ασχολούνται και σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (εκτός από τις γεωργικές), που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αυτών κατά εί
Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις ανάλογα με τον αριθμό μονίμως απασχολουμένων κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών
Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση των εκμεταλλεύσεων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα κατά τάξεις ηλικιών των κατόχων τους και κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών
Εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτoχοι και τα μέλη των νοικοκυριών τους ασχολούνται και σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες (εκτός από τις γεωργικές), που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αυτών κατά είδος δραστη
Θήλεις απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγορία και ημέρες εργασίας αυτών και κατά τάξεις μεγέθους αριθμού ημερών εργασίας
Θήλεις απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά κατηγόρια και ημερομίσθια αυτών κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων
Κατανομή των κατόχων και μελών του νοικοκυριού, κατά φύλο και τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων
Μικτές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοιχοι και τα μέλη των νοικοκυριών τους ασχολούνται και σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες
Publication Documents