Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η Τζώρτζη Πότα
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 2131353059 , 2131353095 , 2131353087 , 2131353090
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.tzortzi@statistics.gr, transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές / 1o Τρίμηνο 2012

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αριθμός φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά έδρα οχήματος, είδος χρήσης, βάρος φορτίου σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Αριθμός φορτώσεων φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τόπο φόρτωσης, είδος χρήσης, βάρος φορτίου, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Αριθμός εκφορτώσεων φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τόπο εκφόρτωσης, είδος χρήσης, βάρος φορτίου σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Σύνολο φορτωθέντων προϊόντων με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα (εισαγωγές) σε τόνους, κατά είδος και χώρα προέλευσης (εκτός Ελλάδος) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. Σύνολο φορτωθέντων προϊόντων με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα (εισαγωγές) σε τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και χώρα προέλευσης (εκτός Ελλάδος) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. Σύνολο εκφορτωθέντων προϊόντων (εξαγωγές) με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα σε τόνους κατά είδος και χώρα προορισμού (εκτός Ελλάδος) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. Σύνολο εκφορτωθέντων προϊόντων (εξαγωγές) με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα σε τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και χώρα προορισμού (εκτός Ελλάδος) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά ιδιωτικής (Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (I.X.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων) ( Συγκεντρωτικό 2012 )