Ιστορικό
Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εργασίας
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα 213 1352173, 210 4852173
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email lfs@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ειδική έρευνα για τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία (ad hoc 2013) / 2013

Publication Documents

Πίνακας

Πίνακας 1. Εργαζόμενοι με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά επάγγελμα
Πίνακας 2. Εργαζόμενοι με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης όπου εργάζονται
Πίνακας 3. Πλήθος εργαζόμενων με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά το πλήθος ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση
Πίνακας 4. Πλήθος εργαζόμενων με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Ανάλυση κατά φύλο, υπηκοότητα, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας 5. Κυριότερο πρόβλημα υγείας που προλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία κατά επάγγελμα
Πίνακας 6. Κυριότερο πρόβλημα υγείας που προλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Πίνακας 7. Κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται ή επιδεινώθηκε από την εργασία, κατά φύλο και ηλικία του ερευνόμενου
Πίνακας 8. Ποσοστά εργαζόμενων που θεωρούν ότι στο χώρο εργασίας είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες επιβλαβείς για την υγεία, κατά επάγγελμα
Πίνακας 9. Ποσοστά εργαζόμενων που θεωρούν ότι στο χώρο εργασίας είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες επιβλαβείς για την υγεία, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης όπου εργάζονται
Publication Documents