Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εργασίας
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα 213 1352173, 210 4852173
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email lfs@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ειδική Έρευνα για τα Εργατικά Ατυχήματα και Προβλήματα Υγείας που συνδέονται με την Εργασία (ad hoc 2007) / 2007

Publication Documents

Πίνακας

Κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται ή επιδεινώθηκε από την εργασία, κατά επάγγελμα του ερευνόμενου. Ποσοστά επί του συνόλου των ατόμων που έχουν ή είχαν το συγκεκριμένο επάγγελμα και δήλωσαν κάποιο πρόβλημα υγείας
Κυριότερο πρόβλημα υγείας που οφείλεται ή επιδεινώθηκε από την εργασία, κατά φύλο και ηλικία του ερευνόμενου. Ποσοστά επί του συνόλου των ατόμων που δήλωσαν κάποιο πρόβλημα
'Ατομα που υπέφεραν κατά τους τελευταίους 12 μήνες από ένα τουλάχιστον πρόβλημα υγείας που οφείλεται ή επιδεινώθηκε από την εργασία τους, κατά επάγγελμα
Ποσοστά εργαζόμενων που θεωρούν ότι στο χώρο εργασίας είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες επιβλαβείς για την υγεία, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης όπου εργάζονται
Ποσοστά εργαζόμενων που θεωρούν ότι στο χώρο εργασίας είναι εκτεθειμένοι σε παράγοντες επιβλαβείς για την υγεία, κατά επάγγελμα
Εργαζόμενοι με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά επάγγελμα
Πλήθος εργαζόμενων με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Ανάλυση κατά φύλο, υπηκοότητα, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης
Πλήθος εργαζόμενων με ένα τουλάχιστον ατύχημα στο χώρο εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, κατά το πλήθος ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση
Επιλεγμένες διασταυρώσεις της έρευνας για τα εργατικά ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία
Publication Documents