Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Καθαρές Παροχές / 2016

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Καθαρές Παροχές, 2016

Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία- Οικογένεια-Τέκνα (σε εκατομ. €) (2007 - 2016)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία- Γήρας (σε εκατομ. € ) (2007 - 2016)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία- Ασθένεια (σε εκατομ. €) (2007 - 2016)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία- Χηρεία (σε εκατομ. €) (2007 - 2016)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία-Ανεργία (σε εκατομ. €) (2007 - 2016)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία-Αναπηρία (σε εκατομ. €) (2007 - 2016)
Καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας με το Σύστημα Esspros (2007 - 2016)
Ποσοστιαία κατανομή κατά λειτουργία των καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας με το σύστημα ESSPROS (2007 - 2016)