Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Πανεπιστημιακός Τομέας - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (2001-2003: Πίνακες από Ατομικό Στατιστικό Δελτίο, 2004 και εξής: Πίνακες από Δελτία Έναρξης, Λήξης) / 2001

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
01Y. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή Τμήμα Φύλο και ΥΠΑ
02. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Χώρα Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φύλο
021. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Ομάδα Χωρών Υπηκοότητας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή Τμήμα Φύλο
03. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά ΥΠΑ Τόπου Γεννήσεως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
03X. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Γεννήσεως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο
04. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Φύλο
04X. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και Χώρα Εξωτερικού (Ομάδα Χωρών) Λυκείου Αποφοίτησης
05. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί Εγγραφέντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο
05Y. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί Εγγραφέντες για πρώτη φορά (σύμφωνα με το Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως που κατέχουν) κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο και ΥΠΑ
06. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν, Επάγγελμα του πατέρα τους
06A. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Φύλο, Φορέα Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν, Επάγγελμα της μητέρας τους
07. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
07Y. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Έτος που αποφοίτησαν από το Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα ΥΠΑ
08. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί εργαζόμενοι κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Φύλο
09. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Επίπεδο Εκπαίδευσης των γονέων τους
10. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Επάγγελμα του πατέρα τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
101. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Επάγγελμα της μητέρας τους, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα
11. Φοιτητές Μεταπτυχιακοί κατά Επάγγελμα του πατέρα τους
Publication Documents