Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Νηπιαγωγεία (Έναρξη-Λήξη) / 2000

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Αριθμός Σχολικών Μονάδων κατά Περιοχή, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
01. Σχολικές Μονάδες (Νηπιαγωγεία), Διδακτικό Προσωπικό, Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - 'Έναρξη
02. Μαθητές (Νήπια) κατά ΄Έτος Γεννήσεως, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
02. Σχολικές Μονάδες των Νηπιαγωγείων κατά Οργανικό Τύπο, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03. Δημόσια Σχολεία κατά Οργανικό Τύπο, Μέγεθος με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων Μαθητών (Νηπίων) και ΥΠΑ - Λήξη
04. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Περιοχή, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
06. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοσίων Σχολείων κατά Φύλο, Ιδιότητα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
07. Διδακτικό Προσωπικό των Δημοσίων Σχολείων κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
08. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
09. Διδακτικό Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10. Λοιπό Προσωπικό (Βοηθητικό), κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
11. Μαθητές (Προνήπια - Νήπια) κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Περιοχή, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12. Μαθητές (Προνήπια - Νήπια) των Δημοσίων Σχολείων που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη Λήξη του σχολικού έτους κατά Οργανικό Τύπο Σχολείου, Έτος Γεννήσεως, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
13. Αριθμός Ειδικών Τμημάτων που λειτούργησαν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Αριθμός Μαθητών (Νηπίων) που παρακολούθησαν μαθήματα σ' αυτά κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη