Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Μετανάστευση / 2011

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Α περιέχουν στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας και Περιφέρειας,από Β σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου,από Γ για οικισμούς με πληθυσμό 50.000 και άνω.

Publication Documents

Πίνακας

Α01. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας ενός έτους και άνω, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο διαμονής ένα έτος πριν την απογραφή (Περιφέρεια, χώρα εξωτερικού). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α02. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 5 ετών και άνω, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο διαμονής πέντε έτη πριν την απογραφή (Περιφέρεια, χώρα εξωτερικού). Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α03. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και χώρα προηγούμενης διαμονής. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α04. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και χώρα προηγούμενης διαμονής. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α05. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011, υπηκοότητα (ελληνική, ξένη) και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Σύνολο Χώρας, Περιφ
Α06. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011, υπηκοότητα (Ελληνική, ξένη) και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Σύνολο Χώρας
Β01. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και υπηκοότητα (ελληνική, ξένη). Περιφερειακές Ενότητες
Β02. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011, και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Περιφερειακές Ενότητες
Β03. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και υπηκοότητα (Ελληνική, ξένη). Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β04. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας ενός έτους και άνω κατά τόπο διαμονής ένα έτος πριν την απογραφή. Περιφερειακές Ενότητες
Β05. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Περιφερειακές Ενότητες
Β06. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας ενός έτους και άνω, κατά τόπο διαμονής ένα έτος πριν την απογραφή. Δήμοι
Β07. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 5 ετών και άνω, κατά τόπο διαμονής πέντε έτη πριν την απογραφή. Περιφερειακές Ενότητες
Β08. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 5 ετών και άνω, κατά τόπο διαμονής πέντε έτη πριν την απογραφή. Δήμοι
Β09. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και ομάδες χωρών προηγούμενης διαμονής. Περιφερειακές Ενότητες
Β10. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και χώρα προηγούμενης διαμονής. Περιφερειακές Ενότητες
Γ01. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και υπηκοότητα (ελληνική, ξένη). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ02. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011, και λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ03. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό κατά την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και υπηκοότητα (Ελληνική, ξένη). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ04. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας ενός έτους και άνω, κατά τόπο διαμονής ένα έτος πριν την απογραφή. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ05. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 5 ετών και άνω, κατά τόπο διαμονής πέντε έτη πριν την απογραφή. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ06. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό τo τελευταίο έτος πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και ομάδες χωρών προηγούμενης διαμονής. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ07. Εγκατασταθέντες από το εξωτερικό την τελευταία πενταετία πριν την απογραφή, κατά τόπο διαμονής κατά την Απογραφή 2011 και ομάδες χωρών προηγούμενης διαμονής. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Publication Documents