Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού
Προϊστάμενος/η Βούλγαρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352172, 210 4852172
Γραμματεία 213 1352878, 213 1352894
Φαξ 210 4852948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.voulgaris@statistics.gr
Επιστροφή

Γεννήσεις / Ιανουάριος 2004

Χρονοσειρά

01. Γεννήσεις - Απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά (Ιανουάριος 1932 - Ιανουάριος 2017)
02. Σύνολο Χώρας - Γεννήσεις Ζώντων κατά έτος συμβάντος, ηλικία της μητέρας και την εντός ή εκτός γάμου γέννηση του νεογέννητου (Ιανουάριος 1980 - Ιανουάριος 2017)
03. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (Ιανουάριος 1980 - Ιανουάριος 2017)
03A. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας - Περιφέρειες, Νομοί με διάκριση σε περιοχές Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές (Ιανουάριος 2000 - Ιανουάριος 2017)
04. Γεννήσεις Ζώντων κατα Ηλικία και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (Ιανουάριος 1980 - Ιανουάριος 2017)
05. Γεννήσεις Ζώντων κατά Διάρκεια Κύησης, Βάρος Νεογνού και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (Ιανουάριος 1980 - Ιανουάριος 2017)
06. Γεννήσεις κατά Τόπο Μονιμής Κατοικίας της Μητέρας. Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες (Ιανουάριος 1999 - Ιανουάριος 2017)