Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Επιστροφή

Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις / 2000

Πίνακας

02. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις αυτών ανάλογα με τη Νομική Μορφή τους κατά Τάξεις Μεγέθους της Συνολικής Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
A01. Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αυτών, σύμφωνα με τον τόπο απογραφής του κατόχου και με τον τόπο που βρίσκεται η έκταση αυτή , με διάκριση σε μικτές, γεωργικές και κτηνοτροφικές
A02. Κατανομή των Εκμεταλλεύσεων και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης Αυτών σε 1, 2, ....... Δήμους / Κοινότητες
A03. Τεμαχισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων σε Αγροτεμάχια
A04. Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση Αυτών κατά Μορφή Κατοχής της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης
A06. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις αυτών κατά Είδος Καλλιέργειας
A07. Εκμεταλλεύσεις με Αρδευόμενες και Αρδευθείσες Εκτάσεις
B03. Εκμεταλλεύσεις, Εκτάσεις και Αριθμός Αγροτεμαχίων και Κατανομή των Εκμεταλλεύσεων κατά Αριθμό Αγροτεμαχίων και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B04. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις αυτών κατά Κύρια Χρήση του Εδάφους τους και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B05. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Ετήσιες Καλλιέργειες κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B06. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις κατά Βασικά Είδη Ετησίων Καλλιεργειών και κατά Τάξεις Μεγέθους Εκτάσεων Ετησίων Καλλιεργειών
B07. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Δημητριακά για την Παραγωγή Καρπού κατά τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων Ετησίων Καλλιεργειών
B07A. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Όσπρια για Ξηρό Καρπό Βρώσιμα ή Κτηνοτροφικά κατά Τάξεις Μεγέθους Εκτάσεων Ετησίων Καλλιεργειών
B08. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Βιομηχανικά Φυτά κατά Τάξεις Μεγέθους Εκτάσεων Ετησίων Καλλιεργειών
B09. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Καλλιέργειες Θερμοκηπίων κατά Τάξεις Μεγέθους Καλλιεργειών κάτω από Καλύμματα
B10. Εκμεταλλεύσεις με Αγραναπαύσεις κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασής τους
B11. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Αγραναπαύσεις, Μόνιμα Λιβάδια και Βοσκότοπους και άλλες Εκτάσεις
B11A. Εκμεταλλεύσεις με άλλες Εκτάσεις που δεν Καλλιεργούνται, κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B12. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Δενδρώδεις Καλλιέργειες, κατά Τάξεις Μεγέθους των Καλλιεργειών αυτών και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων αυτών
B13. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Κανονικούς Δενδρώνες κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων
B14. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Εσπεριδοειδή σε Κανονικούς Δενδρώνες κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών
B15. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Οπωροφόρα σε Κανονικούς Δενδρώνες κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών
B16. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Δένδρα για Καρπούς με Κέλυφος σε Κανονικούς Δενδρώνες κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών
B17. Εκμεταλλεύσεις με Δενδρώδεις Καλλιέργειες και Αριθμός Δένδρων κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμούς Δένδρων σε Κανονικούς Δενδρώνες
B18. Εκμεταλλεύσεις με Εσπεριδοειδή και Αριθμός Δένδρων κατά Είδος και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Δένδρων
B19. Εκμεταλλεύσεις με Οπωροφόρα Δένδρα Ευκράτων Καλλιεργειών και Αριθμός Δένδρων κατά Κατηγορία και Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Δένδρων
B19A. Εκμεταλλεύσεις με Οπωροφόρα Δένδρα Υποτροπικής Προέλευσης και Αριθμός Δένδρων κατά Κατηγορία και Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Δένδρων
B20. Εκμεταλλεύσεις με Δένδρα για Καρπούς με Κέλυφος και Αριθμός Δένδρων κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Δένδρων (Περιλαμβάνονται και Εκμεταλλεύσεις με Διάσπαρτα Δένδρα)
B23. Εκμεταλλεύσεις με Αρδευόμενες και Αρδευθείσες Εκτάσεις κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης και της Αρδευθείσας Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων
B24. Εκμεταλλεύσεις με Αρδευθείσες Εκτάσεις κατά τρόπο άρδευσης και Λήψης Νερού κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B25. Εκμεταλλεύσεις με Αρδευθείσες Εκτάσεις κατά Κατηγορία Καλλιέργειας και κατά Τάξεις Μεγέθους της Συνολικής Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Γης αυτών
E01. Αριθμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών
E02. Αριθμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, έκταση αυτών και μέση έκταση κατά εκμετάλλευση, κατά Περιφέρεια
E03. Αριθμός εκμεταλλεύσεων κατά κύρια χρήση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών και Περιφέρεια
E05. Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως, Περιφέρεια και Νομό