Ιστορικό
4ο Τρίμηνο 2018
3ο Τρίμηνο 2018
2ο Τρίμηνο 2018
1ο Τρίμηνο 2018
4ο Τρίμηνο 2017
3ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2017
1ο Τρίμηνο 2017
4ο Τρίμηνο 2016
3ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2016
1ο Τρίμηνο 2016
4ο Τρίμηνο 2015
3ο Τρίμηνο 2015
2ο Τρίμηνο 2015
1ο Τρίμηνο 2015
4ο Τρίμηνο 2014
3ο Τρίμηνο 2014
2ο Τρίμηνο 2014
1ο Τρίμηνο 2014
4ο Τρίμηνο 2013
3ο Τρίμηνο 2013
2ο Τρίμηνο 2013
1ο Τρίμηνο 2013
4ο Τρίμηνο 2012
3ο Τρίμηνο 2012
2ο Τρίμηνο 2012
1ο Τρίμηνο 2012
4ο Τρίμηνο 2011
3ο Τρίμηνο 2011
2ο Τρίμηνο 2011
1ο Τρίμηνο 2011
4ο Τρίμηνο 2010
3ο Τρίμηνο 2010
2ο Τρίμηνο 2010
1ο Τρίμηνο 2010
4ο Τρίμηνο 2009
3ο Τρίμηνο 2009
2ο Τρίμηνο 2009
1ο Τρίμηνο 2009
4ο Τρίμηνο 2008
3ο Τρίμηνο 2008
2ο Τρίμηνο 2008
1ο Τρίμηνο 2008
4ο Τρίμηνο 2007
3ο Τρίμηνο 2007
2ο Τρίμηνο 2007
1ο Τρίμηνο 2007
4ο Τρίμηνο 2006
3ο Τρίμηνο 2006
2ο Τρίμηνο 2006
1ο Τρίμηνο 2006
4ο Τρίμηνο 2005
3ο Τρίμηνο 2005
2ο Τρίμηνο 2005
1ο Τρίμηνο 2005
4ο Τρίμηνο 2004
3ο Τρίμηνο 2004
2ο Τρίμηνο 2004
1ο Τρίμηνο 2004
4ο Τρίμηνο 2003
3ο Τρίμηνο 2003
2ο Τρίμηνο 2003
1ο Τρίμηνο 2003
4ο Τρίμηνο 2002
3ο Τρίμηνο 2002
2ο Τρίμηνο 2002
1ο Τρίμηνο 2002
4ο Τρίμηνο 2001
3ο Τρίμηνο 2001
2ο Τρίμηνο 2001
1ο Τρίμηνο 2001
4ο Τρίμηνο 2000
3ο Τρίμηνο 2000
2ο Τρίμηνο 2000
1ο Τρίμηνο 2000
4ο Τρίμηνο 1999
3ο Τρίμηνο 1999
2ο Τρίμηνο 1999
1ο Τρίμηνο 1999
4ο Τρίμηνο 1998
3ο Τρίμηνο 1998
2ο Τρίμηνο 1998
1ο Τρίμηνο 1998
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
Προϊστάμενος/η Βατικιώτης Δημήτριος
Τηλέφωνα 213 1352173, 210 4852173
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email lfs@statistics.gr, d.vatikiotis@statistics.gr
Επιστροφή

Εργατικό Δυναμικό (Τριμηνιαία) / 1ο Τρίμηνο 2008

Πίνακας

01. Πληθυσμός (ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
02. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, ομάδες ηλικιών, φύλο)
03. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
04. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, ομάδες ηλικιών, φύλο)
05. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
06. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
07. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, 1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, φύλο)
08. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, βαθμός απασχόλησης στην κύρια εργασία κατά την εβδομάδα της έρευνας, φύλο)
09. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, μέσος αριθμός ωρών, ομάδες ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης στην κύρια ή μοναδική εργασία, φύλο)
10. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, ομάδες ηλικιών, φύλο)
11. Απασχολούμενοι 15+ (1-ψήφιες ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
12. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα, ομάδες ηλικιών, φύλο)
13. Απασχολούμενοι 15+ (επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στο επάγγελμα, φύλο)
14. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα, μέσος αριθμός ωρών, ομάδες ωρών εβδομαδιαίας απασχολήσης στην κύρια ή μοναδική εργασία, φύλο)
15. Απασχολούμενοι 15+ (ομάδες ηλικιών, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
16. Απασχολούμενοι 15+ σε περισσότερες από μία εργασίες κατά το χρόνο της έρευνας (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα κύριας εργασίας, φύλο, βαθμός αστικότητας τόπου διαμονής)
17. Απασχολούμενοι 15+ που ζητούν εργασία (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητατης εργασίας που έχουν, φύλο, λόγος που ζητούν εργασία)
18. Απασχολούμενοι 15+ που ζητούν εργασία (ομάδες ηλικιών, φύλο, λόγος που ζητούν εργασία)
19. Απασχολούμενοι 15+ με πλήρη ή μερική απασχόληση (λόγοι που απασχολούνται μερικώς, φύλο, ομάδες ηλικιών)
20. Απασχολούμενοι 15+ με μερική απασχόληση (1ψήφια οικονομική δραστηριότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο)
21. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, διάρκεια ανεργίας, φύλο)
22. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, είδος ενεργειών προς ανεύρεση εργασίας)
23. 'Ανεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)
24. 'Ανεργοι 15+ που είχαν εργαστεί στο παρελθόν (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα, φύλο, ομάδες ηλικιών)
25. 'Ανεργοι 15+ που είχαν εργαστεί στο παρελθόν (1-ψήφια οικονομική δραστηριότητα τελευταίας εργασίας, διάρκεια ανεργίας, φύλο)
26. «Νέοι» άνεργοι 15+ (ομάδες ηλικιών, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)

Χρονοσειρά

01. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης) (Σύνολο Χώρας) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
02Α. Πληθυσμός (φύλο, ηλικία, κατάσταση απασχόλησης) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
02Β. Πληθυσμός (ΥΠΑ μόνιμης κατοικίας, κατάσταση απασχόλησης) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
02Γ. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, βαθμός αστικότητας τόπου μόνιμης κατοικίας) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
02Δ. Πληθυσμός 15+ (κατάσταση απασχόλησης, επίπεδο εκπαίδευσης) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
02Ε. Πληθυσμός της Ελλάδος (σε χιλιάδες) κατά φύλο, υπηκοότητα και κατάσταση απασχόλησης (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
03. Απασχολούμενοι 15+ (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
03Α. Απασχολούμενοι 15+ (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
04. Απασχολούμενοι 15+ (επάγγελμα (1-ψήφια ταξινόμηση) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
05. Απασχολούμενοι 15+ (θέση στο επάγγελμα) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
06. Ανεργοι 15+ (διάρκεια χρόνου ανεργίας) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
07. Απασχολούμενοι 15+ (είδος απασχόλησης (πλήρης-μερική)) (1ο Τρίμηνο 2001 - 4ο Τρίμηνο 2018)
09. Μέσο ετήσιο ποοστό ανεργίας κατά νομό (1ο Τρίμηνο 2004 - 4ο Τρίμηνο 2018)
10. Πληθυσμός ηλικίας 15 – 74 ετών (σε χιλιάδες) κατά φύλο, ηλικία, κατάσταση απασχόλησης και διάκριση σε υποαπασχολούμενους και εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, ανά τρίμηνο (Σύνολο χώρας) (1ο Τρίμηνο 2008 - 4ο Τρίμηνο 2018)