Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Προϊστάμενος/η Δαφνή Ανδριάννα
Τηλέφωνα 213 1352044
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση
Email a.dafni@statistics.gr