Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

ΑΕΙ - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (2001-2003: Πίνακες από Ατομικό Στατιστικό Δελτίο, 2004 και εξής: Πίνακες από Δελτία Έναρξης και Λήξης) / 2008

Πίνακας

03M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών και ΥΠΑ - Έναρξη
05M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
08. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Επίπεδο Σπουδών, Φύλο. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Επίπεδο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
ISC1M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC2. Φοιτητές που έλαβαν πτυχίο, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έλαβαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη